Bokningsvillkor - Romme Alpin AB

Vad gäller när jag gör en bokning?
Allmänna villkor gäller för uthyrning av hotellrum eller stugor antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med
Konsumentverket (KO). Avtalet kan också gälla andra produkter och
tjänster eller en kombination av dessa, s.k. paket.

Vem är ansvarig?
Romme Alpin AB, 781 98 Borlänge.
Tel: 0243-79 58 00, Org. nr. 55 62 30-2363
E-mail: alpin@rommealpin.se

Allmänt
Romme Alpin AB hyr ut eget boende samt externt boende, säljer
dagsturer med buss, SkiPass, skidskola och hyr ut utrustning till
privatpersoner via vår webbsida och telefon. Genomförd bokning innebär
att du godkänner att ditt namn registreras i vårt kundregister. För
gruppbokning kontaktas Romme Alpin via telefon eller e-post för vidare
information.

BOKNINGSREGLER
Bokning av produkter.
För bokning av dagsturer med buss, SkiPass, skidskola och hyra av
utrustning gäller Minimiålder 18 år för att få boka på egen hand.

Bokning av boende.
För att boka/ingå ett avtal med Romme Alpin gällande boende skall
gästen vara 20 år. Minst en person skall vara 20 år för att bo i boendet.
Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om
gästen vid tillträdet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för
avbokning.

Som uthyrare och förmedlare är Romme Alpin skyldiga se till att:

Presentkort.
Presentkortet gäller för angiven tjänst. För presentkort med belopp räknas värdet ner vid varje köp. Presentkort återköps ej och inga kontanter lämnas i retur vid eventuellt ej utnyttjat belopp.
OBS! För tjänster såsom julbord, fondue, skidskola och skidbuss måste ett valt datum alltid förbokas. Övriga produkter såsom SkiPass eller uthyrning förbokas med fördel
men kan även köpas på plats.

När blir min bokning bindande?
När Ni erhållit en skriftlig bokningsbekräftelse via e-post och betalat
anmälningsavgiften eller hela beloppet. Bekräftelsen skall kontrolleras
och det är gästen som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Vid
eventuella fel kontaktas Romme Alpin omgående.

NÄR SKA JAG BETALA?
Vid internetbokning via Boka Express.
Hela beloppet för de bokade objekten betalas direkt vid bokningstillfället.
Betalning sker via internetbank eller med kort, VISA och Master Card.

Säkerhetsinformation: Din betalning är säkrad av Dibs Payment Gateway.
Kortnummret skickas via en starkt krypterad koppling direkt till banken.
Romme Alpin har inte tillgång till någon information om ditt kort eller ditt
bankkonto. Dibs säkerhetsöverföring sker via SSL som är den mest
använda tekniken för säkra onlinebetalningar.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss.

Avbokningsregler för enstaka produkter.
För dagsresa med buss, SkiPass, hyra av utrustning och skidskola gäller följande:
Avbokning kan ske fram till dagen innan ankomst kl.13.00.
Återbetalning sker då av hela beloppet med avdrag för en administrativ
avgift på 200 kronor per bokning.
Vid avbokning senare än kl.13.00 eller ej utnyttjad bokning sker ingen
återbetalning.

Avbokningsregler för boende i Ski Lodgen och Rommepaket.
Om Ni avbokar mer än 30 dagar innan ankomst så återbetalas hela summan utom 30 % av logibokningen.

Vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomst gäller följande:
Om något av nedanstående fall inträffar som inte var kända när du
bokade så återbetalar vi hela summan förutom 30% av er bokning.

Villkor för externt boende se respektive anläggning.

Om vi inte kommer överens
Vänd dig i första hand direkt till oss så att vi tillsammans kan lösa uppkomna problem.
Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer
och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Krig, strejk, naturkatastrof m.m.
Parterna har rätt att träda ifrån bokningen om beställd produkt inte kan tillhandahållas på
grund av krigshandlingar, strejk, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i
vatten och energitillförseln, eldsvåda eller annan liknande större händelse som varken du
eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalt med avdrag för administrativa kostnader.

ÖVRIG INFORMATION GÄLLANDE ROMME ALPIN SKI LODGE
Tillägg och förändringar
Vid bokning av paket kan innehållet ej förändras.

Mina rättigheter

Mina skyldigheter

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas
av Romme Alpin. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig
gästadministration och att tillförsäkra att Romme Alpin har tillgång till
tillförlitlig persondokumentation. Gästen kan även komma att kontaktas
för marknadsundersökningar och nyhetsbrev.

Varmt välkommen!