Boka express
Skola online Skola online

Säkerhet på Romme Alpin

SÄKERHET VID ROMME ALPIN

Romme Alpin arbetar aktivt för att nedfarter och liftar skall vara så säkra som möjligt för alla gäster. Varje morgon kontrolleras liftar och nedfarter. Alla nedfarter är även nypistade varje morgon på Romme Alpin. Årligen sker besiktning av liftar av godkänt besiktningsorgan.

I anläggningen kommer ni att se vår skoterpatrull i gula jackor som bl.a. ansvarar för markeringar, avspärrningar och madrassering i anläggningen. Utöver dem har Romme Alpin varje dag utbildad sjukvårdspersonal på plats.

För att ge alla gäster den bästa möjliga skidupplevelsen har Romme Alpin länge valt att tillhandahålla alla nedfarter för allmänheten, d.v.s. att aldrig stänga av en nedfart för slalomträning eller andra arrangemang.

All utförsåkning sker med eget ansvar. Välj nedfarter utifrån din egen kunskapsnivå och erfarenhet. Anpassa farten och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

Tillåten utrustning i backarna på Romme Alpin är:

* Alpin skidutrustning (skidor, alpin bindning, pjäxor o stavar)
* Telemarksutrustning
* Snowboardutrustning (fångrem obligatoriskt)
* Snowblades (med godkänd bindning)
* Biski och sitski samt ski cart med godkänd licens

Vi rekommenderar starkt att inte ta av sig skidor eller snowboard i backen då det finns en risk att utrustningen glider iväg och kan skada andra. Om du absolut måste ta av dig din utrustning finns skidornas skistopper och snowboardens fångrem då som säkerhet. Det är alltid åkarens ansvar att sin utrustning inte tappas. 

Övrig utrustning är ej tillåten i Romme Alpins nedfarter, såsom exempelvis:

*Pulka, snowracer, kälkar (endast tillåtet i avsedd pulkabacke).
*Snow skate, Snow Scoot, Snow bike.

Övrig information

* Gång mot åkriktningen. Av säkerhetsskäl är Romme Alpins backar enkelriktade. Det är därmed inte tillåtet att gå uppför i backarna, varken till fots, med snöskor, med längdskidor eller med turskidor och stighudar.

* Pulkaåkning är endast tillåten i avsedd pulkabacke dagtid.

* Barn i bärsele är ej tillåtet i Romme Alpins backar och liftar fr.o.m. säsongen 17/18.
Romme Alpin tillämpar en lokal regel där vi förbjuder åkning med barn på ryggen, i så kallad bärsele, i både liftar och nedfarter.

Grunderna till beslutet att inte tillåta barn i bärsele är:

* Risken för att barnets huvud kolliderar med bygel, knapp eller medbringare vid påstigning av lift är stor. Följden kan bli allvarlig skada på barnet.
* Risken att blir påkörd av annan åkare i nedfart, med allvarlig skada på barnet som följd.
* Risken för köldskador på barnet ökar markant då det är svårt att vara uppmärksam på barnets ansikte. Risken för nackskada på barnet pga. ofrivilliga stötiga rörelser.

Det här är en del i vårt förebyggande säkerhetsarbete och vår förhoppning är att alla förstår vikten av att detta efterlevs.


Efter backarnas stängning
När liftar och backar har stängt betraktas hela anläggningen som ett arbetsområde och det är ej tillåtet att vistas i området. (Sommartid är alla välkomna att besöka berget för vandring och bergslöpning).

Se film från SLAO om en typ av farligt arbete som pågår på berget!

Varje anläggning avgör sina regler
SLAO, Svenska liftanläggningars organisation har gett ett godkännande av vissa andra åkdon men lämnar till varje anläggning att avgöra om de skall vara tillåtna i respektive system. Likaså ligger ansvaret på respektive anläggning att avgöra vilka regler som gäller inom sitt system av liftar och backar.

SLAO:s säkerhetsarbete
SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation är sedan 1978 skidanläggningarnas bransch. och intresseorganisation. En viktig del i SLAO:s arbete är säkerhet i anläggningarna.
De viktigaste punkterna för en säker dag i backen har SLAO samlat i foldern SLAO`s lilla gula.>>Till SLAO:s lilla gula